Return to Alumni Spotlight
Lazaro Chavez

Name:

Maria Perez

Education:

Palm Springs Elementary School (Class of 2009)

Miami Lakes Middle School (2009-2012)

Hialeah-Miami Lakes High School (2012-2016)

Princeton University (2016-2020)